Home Diensten Portfolio Privacy Over ons Medewerkers Contact

KBA Data
 

KBA Data heeft een breed aanbod aan diensten: van online enquêtes (CAWI) tot telefonische interviews (CATI) of grootschalig veldwerk op locatie.

Veel kwantitatief onderzoek wordt tegenwoordig online uitgevoerd. Dit werkt zeer efficiënt, levert snel resultaten op en is ook nog eens relatief goedkoop. De praktijk leert dat andere vormen van dataverzameling zoals telefonische interviews soms een hogere respons kunnen genereren waardoor een hogere mate van representativiteit en betrouwbaarheid wordt gerealiseerd. KBA Data speelt hierop in door inzet van uiteenlopende dataverzamelingsmethoden, maatwerk en ruime ervaring met verschillende doelgroepen.

KBA Data is in 2017 opgericht om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan een professionele en gestructureerde omgeving voor de uitvoering van dataverzameling binnen onderzoeksprojecten van KBA Nijmegen. KBA Data beschikt over ervaren medewerkers met up-to-date kennis die zijn gespecialiseerd in de toepassing van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksinstrumenten voor (grootschalige) dataverzameling en advisering hierover.

KBA Data is sinds april 2018 ISO-gecertificeerd (ISO-9001:2015) en werkt conform een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de (internationale) normen voor het uitvoeren van beleidsonderzoek.